AddRequest.cs

using System;

namespace Zakony.Linker.Model
{
	/// <summary>
	/// Přidání nové úlohy.
	/// </summary>
	public class AddRequest : RequestMessage
	{
		/// <summary>
		/// Váš identifikátor nebo null. Bude vrácen v odpovědi.
		/// </summary>
		public string id;

		/// <summary>
		/// Seznam sbírek pro linkování. Napr: [ "cs", "ms" ]. Null = všechny.
		/// </summary>
		public string[] Collections;

		/// <summary>
		/// Datum účinnosti nebo null
		/// </summary>
		public DateTime? EffectDate;

		/// <summary>
		/// True = Nejdříve odstranit již existující odkazy na zákony
		/// </summary>
		public bool RemoveExisting;

		/// <summary>
		/// napr: 'class="autolink" target="_blank"'
		/// </summary>
		public string Attributes;

		/// <summary>
		/// Vaše zdrojové HTML.
		/// </summary>
		public string SourceHtml;

		/// <summary>
		/// Návratové URL vaší služby, nebo null.
		/// </summary>
		public string ReturnUrl;
	}
}