AddResponse.cs

namespace Zakony.Linker.Model
{
	/// <summary>
	/// Výsledek přidání úlohy.
	/// </summary>
	public class AddResponse
	{
		/// <summary>
		/// Váš identifikátor.
		/// </summary>
		public string id;

		/// <summary>
		/// Náš identifikátor.
		/// </summary>
		public string Guid;


	}
}