DeleteRequest.cs

namespace Zakony.Linker.Model
{
	/// <summary>
	/// Smazání konkrétní úlohy
	/// </summary>
	public class DeleteRequest : RequestMessage
	{
		/// <summary>
		/// Váš identifikátor, nebo null.
		/// </summary>
		public string id;

		/// <summary>
		/// Náš identifikátor, nebo null.
		/// </summary>
		public string Guid;
	}
}