TaskObject.cs

using System;

namespace Zakony.Linker.Model
{
	/// <summary>
	/// Data úlohy
	/// </summary>
	public class TaskObject
	{
		/// <summary>
		/// Váš identifikátor.
		/// </summary>
		public string id;

		/// <summary>
		/// Náš identifikátor.
		/// </summary>
		public string Guid;

		/// <summary>
		/// Stav úlohy.
		/// </summary>
		public TaskState State;

		/// <summary>
		/// Seznam sbírek pro linkování. Napr: [ "cs", "ms" ]. Null = všechny.
		/// </summary>
		public string[] Collections;

		/// <summary>
		/// Datum účinnosti nebo null.
		/// </summary>
		public DateTime? EffectDate;

		/// <summary>
		/// True = Nejdříve odstranit již existující odkazy na zákony.
		/// </summary>
		public bool RemoveExisting;

		/// <summary>
		/// napr: 'class="autolink" target="_blank"'
		/// </summary>
		public string Attributes;

		/// <summary>
		/// Návratové URL vaší služby, nebo null.
		/// </summary>
		public string ReturnUrl;

		/// <summary>
		/// Vaše zdrojové HTML.
		/// </summary>
		public string SourceHtml;

		/// <summary>
		/// Popis chyby.
		/// </summary>
		public string Message;

		/// <summary>
		/// Výsledné HTML.
		/// </summary>
		public string ResultHtml;
	}
}